quarta-feira, 22 de outubro de 2008

Enkonduko al la libro Vivo de Zamenhof - Edmond Privat

En 1959 estis la centa datreveno de la naskiĝo de L. L. Zamenhof. Kompreneble, Universala Esperanto-Asocio (UEA) dece festis la okazon. Ĝi tiucele apogis sin interalie sur "Baza programo de la aranĝoj okaze de la Zamenhof-Jaro". Ties unua punkto komenciĝis per la jena rekomendo: "Disvastigo de la verko de Prof. E. Privat pri la vivo de Zamenhof..."

Tiu verko, do Vivo de Zamenhof, estas la unua atentinda biografio pri la aŭtoro de Esperanto. Ĝi aperis nur tri jarojn post lia forpaso. La akcepto, kiun ĝi trovis, estis tre favora, ankaŭ dank' al la renomo, kiun jam tiutempe ĝuis la 31-jara sviso Edmond Privat. Poste sekvis aro da bonaj biografioj el la plumo de aliaj aŭtoroj, kiuj enhavas multe pli da detaloj el la vivo de Zamenhof. Sed tiu de Privat akiris apartan popularecon inter la esperantistoj kaj estas nun rigardata kiel klasika. Ralph Harry foje nomis ĝin unu el la du libroj, kiuj influis lian vivon kaj "enhavas la sekreton de mia fervoro kaj fideleco rilate al Esperanto".

Libro Vivo de Zamenhof
Edmond Privat
UEA

Nenhum comentário:

Postar um comentário